Přepravujeme i  materiály tipu (písek, štěrk, drť, atd.) a také jsme schopni zajistit odvoz a uložení stavební sutě na skládkách našich partnerů.

V současné době disponujeme pěti soupravama s návěsem  k přepravě štěrku a písku.

Souprava JK speed kipper v kamenolomu Tasovice